Functie

Technisch toezicht

 • Controleren of de werken uitgevoerd worden volgens de plannen en volgens de regels van de kunst
 • Opmeten van de door de aannemer uitgevoerde hoeveelheden en deze toewijzen aan de voorziene posten in het bestek of aan onvoorziene, bijkomende werken ter beoordeling van de maandelijkse vorderingsstaat.

Kwaliteitscontrole

 • Aantonen (of laten aantonen door de aannemer) van de conformiteit tussen de kwaliteit van de werken en het bestek (via proeven)
 • Toezien dat de proeven volgens de voorschriften en volgens de in het bestek bepalende frequentie worden uitgevoerd
 • Nazicht/functioneel uittesten van de installatie:
  • elektrische kringen tot op PLC-niveau,
  • bijstand bij alle nodige keuringen (hier vooral LS & VLAREM),
 • Nazicht as-built dossier,

Werfveiligheid:

 • Toezicht houden op de naleving van de goedgekeurde veiligheidsplannen
 • Toezicht houden op de werken uitgevoerd door de aannemer, teneinde de veiligheid van alle personen op de werf te waarborgen;
 • Rapporteren van de vaststellingen aan de hogere werfleiding en in voorkomend geval aan de veiligheidscoördinator

Werforganisatie en operationele werfcontrole:

 • Bijwonen van werfvergaderingen en actief participeren in het overleg
 • Controleren of de werken worden uitgevoerd binnen de voorziene werkzone
 • Waken over het minimaal houden van de onvermijdelijke overlast
 • Bij hinder of klachten het probleem voorleggen aan de hogere werfleiding
 • Vergelijken van de vooruitgang van de werken met de ingediende planning en indien nodig vertraging door onvoorziene omstandigheden vaststellen

Rapportering en verslaggeving:

 • Verslag van de verschillende activiteiten geven aan de hogere werfleiding
 • Invullen van het dagboek der werken

Functie-eisen

 • Je bezit een bachelordiploma Elektromechanica of bent gelijkwaardig door ervaring;
 • Je kunt terugblikken op een relevante werkervaring;
 • Je hebt kennis van:
  • IO-test
  • Automatisering
  • Controle elektrisch schema en borden

Inlichtingen

Roger De Keersmaeker 033545201

Sollicitatie

Roger De Keersmaeker 033545201