Functie

De laborant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van staalnames, chemische, fysische en radiologische analyses en het verwerken van de analyseresultaten binnen het vooropgestelde tijdsbestek met als doel sturingsmiddelen ter beschikking te hebben ter ondersteuning van de uitbatingsprocessen en informatie ter beschikking te stellen voor gecontroleerde en niet-gecontroleerde lozingen.

Resultaatsgebieden:

* Nemen van stalen voor analyse in het labo met als doel deze te registreren, te analyseren, te rapporteren en binnen opgelegde parameters de analyseresultaten te interpreteren.
* Uitvoeren van chemische, fysico-chemische en chromatografische analyses en inductief gekoppeld plasma-spectrometrie.
* Uitvoeren van totale _/_/_-activiteitsmeting en radiochemische spectrometrieen analyses met behulp vanvloeistofscintillatie.
* Uitvoeren van analyses op betonstalen.
* Meewerken aan de accreditatie van een kwaliteitszekerheidssysteem in het labo met als doel de correctheid van de analyseresultaten aan te tonen naar externen toe.
* Uitvoeren en interpreteren van interlabo-testen.
* Melden van klachten, non-conformiteiten en afwijkingen.
* Organiseren en uitvoeren van meetreeksen ter voorbereiding van het validatierapport.
* Mee waken over het functioneren van analyseapparatuur, acties nemen bij problemen op dit vlak en deze opvolgen met als doel de analyses te kunnen uitvoeren onder optimale omstandigheden.
* Uitvoeren van kalibraties en controles van labo-apparatuur.
* Meewerken aan validaties van technieken, methodes en toestellen.
* Registreren van afwijkingen in de daartoe bestemde applicatie.
* Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en voorstellen van relevante vernieuwingen/verbeteringen met als doel steeds met recente en accurate analysetechnieken te werken, op de hoogte te blijven over de meest recente technieken en technologieën en zo accuraat mogelijk te werken.
* Kritisch bekijken van analysemethodes.
* Aanbrengen van nieuwe mogelijkheden.
* Volgen van opleidingen en vaktechnische workshops.
* Werken volgens de bedrijfseigen (inter)nationale normen en parameters met als doel steeds aan deze regelgeving te voldoen.
* Begeleiden van controlerende instanties bij staalname op locatie.
* Opstellen en aanpassen van instructies.

Extra informatie:
Dit is een ondersteunende functie voor het team van laboranten. We zijn op zoek naar iemand die support kan bieden in de dagdagelijkse (basis)taken in de verschillende labo’s (afvalwater, beton,…)
Zowel handmatige als machinale technieken komen aan bod.
Pluspunt is een eerdere ervaring in de chemische (of nucleaire) sector. maar belangrijk is interesse in de nucleaire sector.

Functie-eisen

Kalibratiemethodes junior ervaring

Aantoonbare kennis van meet- en analyse apparatuur en bijhorende software

Kennis van systemen voor accreditatie

Inlichtingen

Roger De Keersmaeker 033545201

Sollicitatie

Roger De Keersmaeker 033545201

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *