Functie


De ontwerptekenaar staat in voor het specificeren, ontwerpen en uitwerken of uittekenen van technische oplossingen (een nieuw product, een nieuwe machine of een aanpassing van een bestaand product, concept of productie-apparaat) ten einde tegemoet te komen aan specifiek gedefinieerde problemen binnen zijn/haar expertisedomein.

Resultaatsgebieden:

 • Bestuderen van schetsen, tekeningen van de opdrachtgevers (bedrijfshoofden, bedrijfsleiders, ingenieurs, …), verzamelen van de ontbrekende gegevens en verschaffen van advies inzake de beste uitvoeringsmethoden teneinde de opdrachtgever te ondersteunen in de uitwerking van het concept.
 • Uitvoeren van de ontwerpopdracht aan de hand van gespecialiseerde teken- en ontwerpprogramma’s (CAD/CAM) van concept tot uitvoeringstekening ten einde de tekening conform de wettelijke richtlijnen en de wensen van de opdrachtgever te verzorgen.
 • Op regelmatige basis rapporteren over de stand van zaken in de verschillende opdrachten en presenteren van analyses ten einde eventuele moeilijkheden tijdig te kunnen opsporen.
 • Toezien op het bijhouden van het tekeningenbestand, beheren van de dossiers en het archief ten einde medewerkers de mogelijkheid te geven snel en kwalitatief hoogstaande planafdrukken te kunnen produceren.
 • Deelnemen aan studieopdrachten, verzamelen van informatie inzake normering,… en verschaffen van informatie inzake ontwerpen, tekeningen of plannen op vraag van derden teneinde deze te ondersteunen in de werkzaamheden.
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties binnen het vakgebied van het ontwerptekenen, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de nieuwe ontwikkelingen ten einde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.


Functie-eisen

Profiel:

 • A2 diploma of Bachelor met eerste werkervaring.
 • Is bekwaam om andere designers aan te sturen.
 • Werkt zelfstandig oplossingen uit voor problemen.
 • Kijkt toe op het bijhouden en het beheren van een tekeningbestand.
 • Werkt op basis van standaarden en geeft input ter verbetering ervan.
 • Functioneert als volwaardig lid van een project team.
 • Kan zelfstandig met klanten communiceren.
 • Basis kennis van de Engelse taal is vereist.

Inlichtingen

Miel Charlier +32 (0)483 61 59 42

Sollicitatie

Miel Charlier +32 (0)483 61 59 42